TOPSTONE – ideální pro reprezentativní veřejná prostranství

TOPSTONE

ideální pro reprezentativní veřejná prostranství

TOPSTONE je produkt spojující přírodní kámen a betonovou desku opatřenou distančními výstupky. Spolehlivé spojení těchto rozdílných materiálů je možné použitím speciálního pojiva v kombinaci s drážkováním desky z přírodního kamene. Dlažba TOPSTONE se ukládá do štěrkového podkladního lůžka podobně jako betonová dlažba. Využívá tak všechny výhody které z toho vyplývají, jako např pokládka bez dilatačních spár, možnost volby tloušťky dlažby a rozměrů podle navrhovaného zatížení, kvality podkladních vrstev a požadavků architekta, jakož i variabilní povrchová oprava. V posledních desetiletích se pří některých realizacích z přírodního kamene uloženého v maltovém lůžku objevila poškození. Zatíženi na plochy se v průběhu let zvětšovalo, takže uvažované dimenze přírodního kamene jsou dnes již nevyhovujíci. Taktéž vzniká problém při nutnosti dodatečných stavebních prací v podloží, při výměně v důsledku poškození nebo zašpiněni povrchu a podobně. Dlažba TOPSTONE svými vlastnostmi předchází všem těmto nedostatkům. Dlažba TOPSTONE byla vyvinuta ve spolupráci s dodavateli přírodního kamene na základě požadavků trhu, který vyžadoval spojeni užitných vlastností a technických výhod betonových dlažeb s krásou přírodního kamene, Dosavadní dlouholeté zkušenosti s používáním dlažby TOPSTONE ukazuji, že tento systém ať už z hlediska kvality výrobku nebo manipulace a pokládky, splňují nároky na moderní systémy ve stavebnictví a jeho používáni snižuje náklady stavby a zvyšuje kvalitu a užitné vlastnosti stavebního díla. Dlažba TOPSTONE je ideální především pro reprezentativní veřejná prostranství s požadavkem na zatížení, např náměstí, pěší zóny, okolí radnic, galerii, divadel, hotelů apod.

Perfektní řešení

TOPSTONE je patentovaný chemicko-mechanický spojovací systém mezi šikmo drážkovanou deskou z přírodního kamene a betonovou deskou opatřenou distančními výstupky. Toto spojení se realizuje přímo ve vyrobě, čímž je zaručena jeho vysoká přesnost, pevnost a trvanlivost. Dlažba TOPSTONE má v porovnání s masivním přírodním kamenem podstatně větší tloušťku (od 10 do 20 cm), která se volí v závislosti na předpokládaném zatíženi, Velká vlastní hmotnost zabezpečuje i vyšší stabilitu.

Výhody při pokládce

Dlažba TOPSTONE se ukládá podobně jako betonová dlažba do štěrkového podkladního lůžka. Na pokládku se používají zařízeni na vakuovém principu, čímž je zabezpečena vysoká rychlost pokládky. Rychlý postup výstavby, nezávislost na povětrnostních podmínkách a možnost okamžitého zatíženi vybudované plochy jsou výhodou hlavně při rekonstrukcích náměstí a exponovaných části měst_ Vzhledem k „plovoucí“ konstrukci tvoří každý kus dlažby svůj vlastní systém. Proto není potřeba realizovat speciální dilatační spáry a odpadají problémy z možného vzniku Škod způsobených mrazem.

Vytváření spár

Každý prvek dlažby TOPSTONE má na spodní betonové desce na dvou přilehlých stranách vytvarované distanční výstupky, které zaručují minimální šířku spár 5 mm (optimální spáry jsou 8 mm). Problémy, které vznikají při nedostatečných spárách (např. otluky a štípání hran) tedy nejsou možné. Volné pravidelné spáry zaručené distančními výstupky a štěrkově propustné podloží zabezpečují vysokou nasákavost vybudované plochy a tím odlehčeni kanalizace.

Vyměnitelnost

Při dodatečných výkopových pracích (např. pokládka inženýrských sítí) nebo při nutnosti výměny zaolejovaných přírodních kamenů se musel nejprve rozbít kamenný povrch a poté i podkladní betonová deska. Naproti tomu se dlažba TOPSTONE dá z podkladního lůžka vyzvednout a po provedení potřebných prací opět položit na původní místo, případné vyměnit.


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster