Rieder-Bloc – základní prvek

Rieder-Bloc

základní prvek

Systém pro vaše sběrné dvory, kompostárny a místa pro ukládání odpadů

Základ systému Rieder-Bloc tvoří čtyři typy bloků: Rieder-Bloc I, Rieder-Bloc II, Rieder-Bloc III a Rieder-Bloc IV. Výstavba se provádí převážně z typů Rieder-Bloc IV, zatímco prvky Rieder-Bloc I, II a III se používají jako „kompenzátory“ v běhounové vazbě, na koncích stěn a v rohových nebo křížových vazbách.

Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou, které lze přirovnat ke stavebnici Lego. Uvnitř Rieder-Blocu jsou otvory ø 150 mm, kterými mohou procházet svorné pozinkované tyče sloužící pro sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Systém Rieder-Bloc funguje jako gravitační (tížní) a tuto svoji stabilitu si zachovává i do větších výšek (4–5 m) při skladování lehčích materiálů, např. odpadů. Při skladování těžkých materiálů nebo tlaku zásypového materiálu u opěrných zdí je třeba zajistit stabilitu proti bočnímu tlaku pomocí výše uvedených svorných tyčí od výšky cca 2 m. Takto je možné tento systém vyskládat až do výšky 9 m.

Rozměrově je systém navržen v modulu 600 mm a jednotlivé prvky jsou tedy vyráběny šířky a výšky 600 mm a v délkách 600, 1200, 1800 a 2400 mm.

Založení se provádí jak na rostlý terén se štěrkovým podsypem nebo podkladním betonem, tak na betonový základ a betonovou nebo asfaltovou plochu. Při větších výškách a bočním tlaku se u všech případů provádí založení na příčné základové prvky se sepnutím se stěnou. Vše je vždy navrhováno statikem podle zadání.

Prvky se standardně vyrábí hladké, v přírodním odstínu betonu. Podle přání zákazníka můžeme prvky vyrobit s povrchovou úpravou vložením matrice nebo s povrchem tryskaným, vymývaným a dále pak s vložením absorbčních dílců, které jsou určeny pro pohlcení hluku.

Montáž je velmi jednoduchá a rychlá a patří mezi hlavní výhody tohoto systému. Všechny prvky se zvedají přes lanová očka, která jsou umístěna ve vrchní části a ukládají se na sebe s převazbou, podobně jako u cihelného zdiva. Důležité je přesné založení základových prvků a první řady. Potom se již bloky jen skládají na sebe, kontroluje rovinnost a případně spíná pomocí svorných tyčí.

Systém Rieder-Bloc nemá vliv na životní prostředí z hlediska funkčnosti, zdravotní nezávadnosti a výroby, jelikož se jedná o výrobek z přírodních materiálů a plně recyklovatelný.

 


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster