Titulní stránka » Produkty » Rieder-Bloc system

Rieder-Bloc system

chytrý betonový stavebnicový systém

Příklady sestavení

více »»»

Rieder-Bloc

základní prvek

více »»»

Rieder-Bloc kotvící

kotvící prvek

více »»»


 

Rieder-Bloc kotvící systém

kotvení

více »»»

Rieder-Bloc rovný

ukončovací horní prvek stěny rovný

více »»»

Rieder-Bloc s geomříží

výztužný opěrný prvek

více »»»


 

Rieder-Bloc stříška

ukončovací horní prvek stěny ve tvaru stříšky

více »»»

Rieder-Bloc úhlový

polygonální stavební prvek

více »»»

Rieder-Bloc základový

základový prvek

více »»»


 

Reference

více »»»


 

 

Technický popis
Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou. Uvnitř Rieder-Blocu jsou otvory ø 150 mm, kterými mohou procházet svorné pozinkované tyče sloužící pro sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Systém Rieder-Bloc funguje jako gravitační (tížní) a tuto svoji stabilitu si zachovává i do větších výšek (4 – 5 m) při skladování lehčích materiálů, např. odpadů. Při skladování těžkých materiálů nebo tlaku zásypového materiálu u opěrných zdí je třeba zajistit stabilitu proti bočnímu tlaku pomocí výše uvedených svorných tyčí od výšky cca 2 m. Takto je možné tento systém vyskládat až do výšky 9 m.

Prvky a rozměry
Rozměrově je systém navržen v modulu 600 mm a jednotlivé prvky jsou tedy vyráběny šířky a výšky 600 mm a v délkách 600 mm, 1200 mm, 1800 mm a 2400 mm.

Založení
Založení se provádí jak na rostlý terén se štěrkovým podsypem nebo podkladním betonem, tak na betonový základ a betonovou nebo asfaltovou plochu. Při větších výškách a bočním tlaku se u všech případů provádí založení na příčné základové prvky se sepnutím se stěnou. Vše je vždy navrhováno statikem podle zadání.

Povrchová úprava a barevné provedení
Prvky se standardně vyrábí hladké, v přírodním odstínu betonu. Podle přání zákazníka můžeme prvky vyrobit s povrchovou úpravou vložením matrice nebo s povrchem tryskaným, vymývaným a dále pak s vložením absorbčních dílců, které jsou určeny pro pohlcení hluku.

Montáž
Montáž je velmi jednoduchá a rychlá a patří mezi hlavní výhody tohoto systému. Všechny prvky se zvedají přes lanová očka, která jsou umístěna ve vrchní části a ukládají se na sebe s převazbou, podobně jako u cihelného zdiva. Důležité je přesné založení základových prvků a první řady. Potom se již bloky jen skládají na sebe, kontroluje rovinnost a případně spíná pomocí svorných tyčí.

Ekologie
Systém Rieder-Bloc nemá vliv na životní prostředí z hlediska funkčnosti, zdravotní nezávadnosti a výroby, jelikož se jedná o výrobek z přírodních materiálů a plně recyklovatelný.

V průmyslu a podnikání vůbec se stále více prosazují mobilní a variabilní betonové stavby. Jednak proto, aby je bylo možno přizpůsobovat požadavkům stále se měnících provozních postupů a proudů materiálů, jednak proto, že se s mobilním stavebním systémem cenný podnikatelský kapitál jednou provždy „nezabetonuje“.
Chytrý betonový stavební systém RIEDER-BLOC bez použití mokrého procesu odpovídá nejvyšším nárokům na betonové konstrukce staveb. Široká paleta různých typů dílců a příslušenství, výpočtové modely – to vše umožňuje rozmanité uspořádání nosných konstrukcí. Krátká doba montáže, stavění a rozšiřování bez přerušení provozu, změnitelnost staveb, vysoké nároky na kvalitu a vzhled, možnost libovolného uspořádání staveb – to vše jsou výhody systému RIEDER-BLOC, které se projeví i ve Vaší kalkulaci.
Při vývoji RIEDER-BLOCu se vycházelo z toho, že využití systému musí být co nejširší. Svou kvalitu prokázal chytrý betonový systém jako stavební prvek nejprve pro boxy na sypaninu a odpadový materiál. Postupně se začal systém RIEDER-BLOC používat pro různé druhy betonových staveb – jako opěrné svahové a přístavní stěny, stěny hal, základy budov a strojů, ochrana proti povodním, proti požáru atd.
Jedno mají tyto stavby společné: musejí být bezchybně naprojektovány a staticky navrženy. Proto byly na RIEDER-BLOC v akreditované zkušebně prováděny a vyhodnocovány četné zátěžové zkoušky. Proto nyní dokážeme konstrukce dimenzovat i na dynamické zatížení.
Našimi zákazníky jsou správní organizace údržby silnic a dálnic, firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím, kamenolomy, obalovny, kompostárny, zemědělci skladující komodity, soukromí investoři realizující opěrné stěny a mnoho dalších.

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster