Rieder-Tram – pro stavbu systému přejezdů tramvajových tratí

Rieder-Tram

pro stavbu systému přejezdů tramvajových tratí

Přejezdová konstrukce Rieder-Tram je určena především pro stavbu systému přejezdů tramvajových tratí. Použití je možné i ve speciálních případech (nerovnoběžné koleje, přejezd trati s jiným než normálním rozchodem, s kolejovou splítkou apod.). V základním tvaru je konstrukce určena pro kolej s rozchodem 1435 mm, jednokolejné nebo dvoukolejné trati, kde jsou přejezdové desky dodávány v elementární četnosti, dle předem zpracované dokumentace. Základní princip spočívá v použití segmentu jedné desky u vícekolejné tra­ti.

Konstrukci je možno použít v koleji s jakýmkoliv poloměrem oblouku včetně přechodnice a v koleji s převýšením.

Vyhovuje pro křížení s jakoukoliv pozemní komunikací. Podle provozního zatížení pozemní komunikace se volí odpovídající typ konstrukce. Konstrukce vyhovuje pro všechny třídy zatížení (I, II, III).

Rieder-Tram zajišťuje svojí konstrukcí a použitými materiály elektrické oddělení kolejnic od země.

Na dodávku tohoto systému vám rádi zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster