Montáž –

Montáž

Montáž je velmi jednoduchá – patří mezi další výhody tohoto systému. Všechny prvky se zvedají za pomoci závěsných ok našroubovaných do závitových pouzder, kterými jsou prefabrikáty osazeny. Nejprve se do základů osadí sloupy a po jejich zafixování se do přírub zasouvají jednotlivé soklové a absorpční desky, které se následně zabezpečí proti pohybu uklínováním pryžovými klíny. Soklové desky se ukládají na gumové podložky a všechny spáry stěny jsou utěsněny PU expanzní páskou.

Doprava

Sloupy se vozí na ležato, ostatní stěnové prvky jsou transportovány ve svislé poloze za pomoci speciálních přípravků.

 


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster