Absorbér – nejdůležitější část

Absorbér

nejdůležitější část

Dřevocementový absorber

Zvukově pohltivá část desky je vyrobena z dřevocementové hmoty, která splňuje požadavky na odolnost proti stárnutí, odolnost proti průrazu, odolnost proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám, barevnou stálost, nehořlavost a rozměrovou stálost (podle technických podmínek 104 pro protihlukové clony vydaných ministerstvem dopravy a spojů, ČSN EN14 388, ČSN EN 1794–1, ČSN EN 1794–2). V současnosti jsou v našem sortimentu 3 typy absorberů – BLOCK, WELLE a HOHLWELLE jež se liší tvarem a zvuk pohlcujícími vlastnostmi.

Vzduchová neprůzvučnost

Vysoká plošná hmotnost absorpčních stěnových dílců (dle typu absroberu 320–390 kg/m²) zaručuje optimální hodnoty pro stěnovou sestavu FASETON a podle normy ČSN EN 1793–2 spadají do kategorie B4.

Zvuková pohltivost

Z hlediska hodnocení zvukové pohltivosti podle klasifikace předepsané ČSN EN ISO 354 a ČSN EN 1793–1 spadají protihlukové stěny FASETON do těchto kategorií:

Vlastnosti výrobku

Čís. Posuzovaná vlastnost Zkušební postup Požad. / deklar. úroveň
1. Rozměrová tolerance délka panelu ČSN EN 13 369
ČSN EN 14 388
TPN č. 29/2009
viz normy
2. Odolnost proti mechanickému zatížení (při zatížení větrem a vlastní hmotností) ČSN EN 1794–1 Nenastane porušení
3. Zvuková pohltivost
a) Absorbent Block
b) Absorbent Welle
c) Absorbent Hohlwelle
ČSN ISO 354
ČSN EN 1793–1
a) Klasifikace A3
8 ≤ DLα≤11 dB
b) Klasifikace A3
8 ≤ DLα ≤ 11 dB
c) Klasifikace A5
DLα > 15 dB
4. Neprůzvučnost – všechny variany ČSN EN 1793–2 DLR > 34 dB
Klasifikace B4
5. Odolnost proti účinkům vody a chemických rozmrazovacích lá­tek ČSN 73 1326 Úbytek hmotnosti po zkoušce
≤ 1000 g/m²

Ostatní deklarované vlastnosti uvedeny v protokolu o počáteční zkoušce typu dle ČSN EN14 388

Protihlukovým stěnám FASETON byla vydána tato osvědčení:

Systém FASETON držitel certifikátu natureplus

 


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster