RUWENA –

RUWENA

Stěny z dílců RUWENA tvoří univerzální systém pro vytvoření opěrných nebo obkladových stěn při minimálním podílu betonářských prací a s možností maximální aplikace zeleně. Vlastní dílce opěrných stěn jsou tvořeny železobetonovým roštem, sestávajícím z podélných a příčných výškově obsazených žeber. Příčná žebra vysouvají humusovou římsu sloužící na výsadbu vegetace dokončené stěny. Dílce RUWENA jsou vyráběné ve dvou velikostech rozestupu podélných žeber, a to 1420 mm a 800 mm. Každý typ je vyráběn v dvoumodulovém a jednomodulovém provedení — (s třemi nebo dvěma žebry). Hlubší díly RUWENA 002 mají v příčných žebrech drážku pro případné osazení mělčích dílců RUWENA 001. Opěrné stěny z dílců RUWENA 002 je možné při průměrných kvalitách základové a zásypové zeminy použít do výšky 8 m (bez zatížení vrcholu stěny) a při použití dílců RUWENA 001 do výšky cca 4 m.

Výhody pro výsadbu zeleně

Ideální podmínky pro růst rostlin jsou dány kontaktem mohutné humusové části dílce s jeho odvodňovací statickou částí. Díky tomuto řešení mají rostliny dostatek půdy, světla, vzduchu a vody potřebných pro svůj růst. Svým kořenovým systémem zpevňují svah a zdokonalují jeho protierozní ochranu. Botanické růstové podmínky zlepšuje i silně zdrsněná povrchová úprava části dílce RUWENA.

Použití

Výhody


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster