Montáž – velkou výhodou je rychlá montáž

Montáž

velkou výhodou je rychlá montáž

Po přípravě založení svěsíme staré balkony. Následuje vlastní osazení prefabrikátů, které je již velmi rychlé a uživatel bytu je tak minimálně omezen. Lodžie se po montáži obvykle natírají – povrch prefabrikátů je připraven pro nátěr běžnou fasádní barvou.

V případě, že se celý dům revitalizuje, je správný postup prací následující:

Tato posloupnost prací minimalizuje možnost vzájemného poškození nových prvků a zároveň zajišťuje ideální pohledové sjednocení celého objektu. Při montáži postupujeme vždy v souladu s požadavky na bezpečnost našich pracovníků i uživatelů bytů.

 


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster