Titulní stránka » Produkty » Lodžie » Konstrukce
Konstrukce – lodžiová deska, stěnové panely, zábradlí

Konstrukce

lodžiová deska, stěnové panely, zábradlí

Jedná se o samonosnou železobetonovou konstrukci.

Konstrukce lodžie se skládá z vodorovné desky, svislých stěnových panelů a konstrukce zábradlí.

Celý systém je nejprve založen. Máme 3 různé způsoby založení – na vlastní základ, opřením o základový pas objektu nebo zavěšením celé konstrukce na objekt. Po založení následuje montáž vodorovných a svislých stěnových panelů, které mohou být umístěny v samostatných i společných sloupcích. Jako poslední se osazuje zábradlí. Svislé stěny jsou kotveny skrz obvodový plášť přímo do nosné konstrukce objektu. Tím je zajištěno bezpečné spojení lodžií s budovou.

Náš systém prefabrikovaných lodžií lze aplikovat jak na panelové domy, kde je možné dodržet jakoukoliv modulovou síť, tak na domy zděné.

 


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster