Titulní stránka » O společnosti » Investice do rozvoje podnikání

Investice do rozvoje podnikání

 

Vzdělávání v Rieder Beton spol. s r.o.
CZ.03.1.52/0.0/0­.0/16_043/0005031

Operační program – 03 Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa – 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita – 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Specifický cíl – 03.1.52.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; 03.1.52.2 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

Výzva 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Tento projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích kurzů žadatele a 1 partnera projektu a to v oblastech Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání a kurzy zjišťované interním lektorem. Celkem se vzdělávání bude účastnit 53 zaměstnanců žadatele a 18 zaměstnanců partnera projektu a to v průběhu let 2017 až 2018.

Celkové náklady na projekt 1 394 186 Kč

Datum zahájení 1. 3. 2017

Datum předpokládaného ukončení projektu 28. 2. 2019


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rieder Beton, spol. s r.o. © 2004–2017webmaster