Inovace

 

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

Název projektu: Zavedení inovační výroby betonových stavebních prefabrikátů

Cíl projektu: Cílem projektu je pořídit, instalovat a provozovat inovační výrobu betonových stavebních prefabrikátů – schodišťových ramen. Součástí projektu je také marketingová inovace.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je zavedení inovační technologie výroby prefabrikovaných schodišť TOPSTEPS. Projekt spočívá v transferu technologie výroby betonových dílců schodišťových ramen systému TOPSTEPS a dále v zavedení výroby inovativních produktů – prefabrikovaných betonových dílců schodišťových ra­men.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster