Titulní stránka » O společnosti » Energetické úspory

Energetické úspory

 

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti Rieder Beton, spol. s r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschop­nosti podniku snížením provozních nákladů. Udržitelnost projektu je tak zajištěna z pohledu potřebnosti za účelem zajištění energeticky a samozřejmě ekologicky šetrné výroby.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je zateplení objektu šaten, které bude splňovat požadavky současných norem a vyhlášek, dále modernizace stávajícího osvětlení provozních hal v areálu firmy a také náhrada stávajícího nevyhovujícího věžového jeřábu za nový. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění hospodaření společnosti s energiemi s pozitivními dopady v oblasti životního prostředí, snížena bude zejména energetická náročnost výrobních a technologických procesů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Rieder Beton, spol. s r.o. © 2004–2017webmaster