Titulní stránka » Fotogalerie » Prefabrikované haly

Prefabrikované haly

 

Areál Barum centrum Praha - Strašnice

kalichy

kalichy 

probíhající montáž skeletu

probíhající montáž skeletu 

přímé sloupy s konzolou a vyčnívající výztuží připravené pro další prvky

přímé sloupy s konzolou a vyčnívající výztuží připravené pro další prvky 


 
uložení železobetonového kalichu připraveného k zmonolitnění

uložení železobetonového kalichu připraveného k zmonolitnění 

uložení betonového dvojkalichu připraveného k zmonolitnění

uložení betonového dvojkalichu připraveného k zmonolitnění 

přímé železobetonové sloupy s volnou výztuží pro osazení průvlaků

přímé železobetonové sloupy s volnou výztuží pro osazení průvlaků 


 
na sloupy jsou do vidlice osazeny vazníky, ztužidla pro stabilitu skeletu

na sloupy jsou do vidlice osazeny vazníky, ztužidla pro stabilitu skeletu 

sloupy, průvlaky

sloupy, průvlaky 

železobetonové sloupy s vidlicí pro osazení vazníků

železobetonové sloupy s vidlicí pro osazení vazníků 


 
přímé železobetonové sloupy s volnou výztuží pro osazení průvlaků

přímé železobetonové sloupy s volnou výztuží pro osazení průvlaků  

sloupy, průvlaky

sloupy, průvlaky 

nosná kostra skeletu sloupy, průvlaky, vazníky

nosná kostra skeletu sloupy, průvlaky, vazníky 


 
nosná železobetonová konstrukce

nosná železobetonová konstrukce  

zaklínovaný betonový sloup v dvojkalichu připravený na zálivku

zaklínovaný betonový sloup v dvojkalichu připravený na zálivku 

nosná železobetonová konstrukce skeletu

nosná železobetonová konstrukce skeletu 


 
sedlové železobetonové vazníky uloženy do vidlice sloupů na pryžové podložky

sedlové železobetonové vazníky uloženy do vidlice sloupů na pryžové podložky 

přímé železobetonové sloupy s vybráním pro vazník uložené do prefabrikovaných kalichů

přímé železobetonové sloupy s vybráním pro vazník uložené do prefabrikovaných kalichů 


 

»» detailní informace Základové kalichy a patky

»» detailní informace Základové prahy prosté a sendvičové

»» detailní informace Sloupy

»» detailní informace Průvlaky

»» detailní informace Vazníky a vaznice

»» detailní informace Ztužidla

»» detailní informace Prosté a sendvičové stěny

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster